Đồng chí Nguyễn Đình Phách

Họ và tên: Nguyễn Đình Phách

Ngày sinh: 06/10/1954

Quê quán: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác