Đồng chí Giàng Seo Phử

Họ và tên: Giàng Seo Phử

Ngày sinh: 16/11/1951

Quê quán: Xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI

Phản hồi

Các tin khác