Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh

Họ và tên: Ngô Thị Doãn Thanh

Ngày sinh: 28-10-1957

Quê quán: phường Phuơng Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác