Đồng chí Nguyễn Quân

Họ và tên: Nguyễn Quân

Ngày sinh: 12-6-1955

Quê quán: Xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác