Đồng chí Lê Hoàng Quân

Họ và tên: Lê Hoàng Quân

Ngày sinh: 10-2-1953

Quê quán: xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác