Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Sơn

Ngày sinh: 10/10/1951

Quê quán: Phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác