Đồng chí Bùi Thanh Quyến

Họ và tên: Bùi Thanh Quyến

Ngày sinh: 01-8-1956

Quê quán: Xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác