Đồng chí Nguyễn Văn Quynh

Họ và tên: Nguyễn Văn Quynh

Ngày sinh: 25/11/1953

Quê quán: Xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác