Đồng chí Tạ Ngọc Tấn

Họ và tên: Tạ Ngọc Tấn

Ngày sinh: 01/01/1954

Quê quán: Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác