Đồng chí Nguyễn Bá Thanh

Họ và tên: Nguyễn Bá Thanh

Ngày sinh: 08/04/1953

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác