Đồng chí Trần Đình Thành

Họ và tên: Trần Đình Thành

Ngày sinh: 05/7/1955

Quê quán: Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác