Đồng chí Huỳnh Văn Tí

Họ và tên: Huỳnh Văn Tí

Ngày sinh: 12-10-1956

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác