Đồng chí Nguyễn Văn Thông

Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Ngày sinh: 12-06-1956

Quê quán: Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác