Đồng chí Huỳnh Phong Tranh

Họ và tên: Huỳnh Phong Tranh

Ngày sinh: 12-1-1955

Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác