Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày sinh: 1/8/1959

Quê quán: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI

Phản hồi

Các tin khác