Đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Họ và tên: Đặng Ngọc Tùng

Ngày sinh: 28/8/1952

Quê quán: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác