Đồng chí Nông Quốc Tuấn

Họ và tên: Nông Quốc Tuấn

Ngày sinh: 12/7/1963

Quê quán: xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác