Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Việt

Ngày sinh: 01/12/1953

Quê quán: Xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác