Đồng chí Nguyễn Sáng Vang

Họ và tên: Nguyễn Sáng Vang

Ngày sinh: 18/08/1957

Quê quán: xã Lăng Can, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác