Đồng chí Bùi Quang Vinh

Họ và tên: Bùi Quang Vinh

Ngày sinh: 08/8/1953

Quê quán: Huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác