Đồng chí Phạm Văn Vọng

Họ và tên: Phạm Văn Vọng

Ngày sinh: 20/08/1957

Quê quán: Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác