Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng

Họ và tên: Vũ Ngọc Hoàng

Ngày sinh: 30-11-1953

Quê quán: Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác