Đồng chí Nguyễn Thế Trung

Họ và tên: Nguyễn Thế Trung

Ngày sinh: 01-01-1953

Quê quán: Xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác