Bầu cử sớm ở Hòn Khoai (Cà Mau)

Đúng 7 giờ 30 sáng ngày 21/5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã tổ chức lễ khai mạc điểm bầu cử cụm đảo Hòn Khoai, tại khu vực bỏ phiếu được đặt Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri tại đây đã bắt đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu đủ tầm, đủ tâm để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại điểm bỏ phiếu sớm Hòn Khoai:

Cử tri được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế trước khi vào điểm bỏ phiếu
 

Cử tri được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế trước khi vào khu vực bầu cử

Cử tri được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế trước khi vào điểm bỏ phiếu

Cử tri xem lại danh sách ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu


Ban tổ chức kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu

Ban tổ chức kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu


Cử tri được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế trước khi vào điểm bỏ phiếu
 
Điểm bỏ phiếu sớm Hòn Khoai có

Điểm bỏ phiếu sớm Hòn Khoai có 223 cử tri tham gia đi bầu. Trong đó, có 142 cử tri là công nhân của Công ty Hà Đô và Thái Sơn đang thi công các công trình tại cụm đảo Hòn Khoai và 81 cử tri  là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đứng chân trên đảo.

 


Phản hồi

Các tin khác