Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Phạm Thị Hân kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Bố Trạch

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Phạm Thị Hân kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Bố Trạch

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình và Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ và tiến độ thời gian quy định.

Trong qua trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên hướng dẫn thông qua Kế hoạch, công văn và qua điện thoại, zalo của hệ thống Mặt trận tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở để kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tranh thủ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bìnhđể thống nhất trong tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND cùng cấp thành lập Uỷ ban Bầu cư, Ban bầu cử, tổ bầu cử và cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức bầu cử. Trong công tác bầu cử, các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND là một nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống Mặt trận các cấp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các bước hiệp thương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã chủ động, hướng dẫn Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, Thị xã, Thành phố chủ động thực hiện tốt Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đúng quy định pháp luật.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, trọng tâm là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu...

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh đã lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn để bầu 06 đại biểu Quốc hội khóa XV; lập danh sách 83 người đủ tiêu chuẩn để bầu 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó tỷ lệ nữ đạt 47% (39 người); trẻ tuổi: 26,5% (22 người); ngoài đảng: 16,9% (14 người); Dân tộc thiểu số: 2,4% (2 người); Tôn giáo: 4,8%, (4 người).

 Ở các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) sau hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đã giới thiệu 436 người (trong có 01 người tự ứng cử) để bầu 259 đại biểu HĐND cấp huyện; trong đó tỷ lệ nữ đạt 42% (183/436 người); Trẻ tuổi: 38,3% (167/436 người); Ngoài đảng: 13,3% (58/436 người); Dân tộc thiểu số: 2,5% (11/436 người); Tôn giáo: 2,5% (11/436 người).

 Ở cấp xã sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã giới thiệu: 5.863 người (trong có 05 người tự ứng cử) để bầu 3.503 đại biểu HĐND cấp xã; trong đó tỷ lệ nữ đạt 38,3% (2.248/5.863 người); Trẻ tuổi: 39,2% (2.301/5.863 người); Ngoài đảng: 22,5% (1.321/5.863 người); Dân tộc thiểu số: 4% (235/5.863 người); Tôn giáo: 2,95% (173/5.863 người).

Đến nay MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử. Theo kế hoạch sẽ tổ chức 20 Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội theo 02 đơn vị bầu cử; 65 Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho 83 ứng cử viên HĐND tỉnh ở 13 đơn vị bầu cử. Ở các địa phương tùy vào tình hình thực tế và đơn vị bầu cử của từng địa bàn để tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Ngoài ra MTTQ các cấp đã phối hợp, cung cấp tiểu sở tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để thực hiện truyền thông về những người ứng cử trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống phát thanh ở xã, phường, khu dân cư. Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc vận động bầu cử trực tuyến qua các điểm cầu. Đồng thời hướng dẫn MTTQ các cấp rút gọn các điểm tiếp xúc vận động bầu cử của đại biểu HĐND các cấp, đẩy mạnh tuyền truyền trên hệ thống truyền thanh ở khu dân cư và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể CT-XH các cấp đã sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên với các hình thức sáng tạo, phong phú, như lồng ghép trong các buổi Hội nghị Ban Chấp hành, họp dân, sinh hoạt các Câu lạc bộ, sinh hoạt chi đoàn, chi Hội ở khu dân cư. Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường cung cấp thông tin, tài liệu về công tác bầu cử đến Nhân dân.

Thường xuyên cập nhật tin, bài và ảnh hoạt động về công tác bầu cử; công tác triển khai bầu cử ở các địa phương lên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình, Trang thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên, đặc biệt là các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thường xuyên cập nhật các hoạt động tham gia bầu cử lên trang, nhóm mạng xã hội…Mặt trận các xã, phường, thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên hệ thống phát thanh tại địa phương tạo điều kiện tốt để cử tri nắm chắc, nắm rõ và đầy đủ những thông tin toàn diện các ứng cử viên để cử tri lựa chọn trong quá trình bầu cử; qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến sâu sắc ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri về nhiệm vụ bầu cử.

Bên cạnh việc triển khai các bước theo quy trình của công tác bầu cử, MTTQ các cấp đã triển khai việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được thực hiện 03 đợt (trong đó có 02 đợt về các tác triển khai và chuẩn bị bầu cử và 01 đợt trong ngày bầu cử). Qua kiểm tra, giám sát của Mặt trận cho thấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nắm bắt tình hình, ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân về công tác bầu cử và về những người ứng cử được MTTQ các cấp được tổ chức thực hiện thông qua các kênh. Qua nắm bắt thông tin báo cáo từ MTTQ các cấp cho thấy, đến nay, tình hình Nhân dân ổn định, cử tri quan tâm và đồng thuận với việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng đến ngày toàn dân đi bầu cử.

Có thể khẳng định, đến thời điểm này MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt các nội dung tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có được kết quả đó là do có sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh và các cấp, các ngành; cùng với sự chủ động trong công tác hướng dẫn, tập huấn, triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện khá đồng bộ của MTTQ các cấp trong tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Phản hồi

Các tin khác