Đồng Tháp: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
Cử tri phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Dương Út)

Cử tri phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Dương Út)

Theo đó, có 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 tại 16 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự chuẩn bị tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trọng tâm là công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhờ đó cử tri thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài để làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phan Văn Thắng  đánh giá cuộc bầu cử lần này tỉnh đã tổ chức rất tốt, tỷ lệ đại biểu trẻ tăng mạnh, tỷ lệ đại biểu nữ cũng tăng hơn nhiệm kỳ trước. Đồng thời, yêu cầu các thành viên tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác nhân sự của HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng trong điều hành của UBND tỉnh thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác