• Lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri

  (ĐHXIII) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi vừa có hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường Phổ Vân (thị xã Đức Phổ) và xã Đức Tân (huyện Mộ Đức) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

 • Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  (ĐHXIII) – Thời gian qua, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, rộng khắp cả ở trong và ngoài nước.

 • Đảng chỉ có thể làm tốt vai trò cầm quyền khi năng lực lãnh đạo được nâng cao

  (ĐHXIII) - Ông Phạm Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa –Xã hội, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho rằng: “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu khách quan đối với Đảng cầm quyền. Đảng chỉ có thể làm tốt vai trò cầm quyền khi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao”.

 • Bổ sung chi tiết quản lý đất đai, tài nguyên môi trường vào dự thảo văn kiện

  (ĐHXIII) – Trên thực tế, chúng ta biết khoảng 2/3 các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và có nhiều bất cập liên quan đến việc quản lý đất đai trong thời gian qua. Bởi vậy, cần bổ sung thêm những hạn chế trong quản lý đất đai, quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường vào dự thảo Văn kiện.

 • Lai Châu: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) - Tại Hội nghị đã có 41 lượt ý kiến trực tiếp và một số ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đóng góp đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ đề Đại hội và khẳng định: Các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học, bao trùm nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng ta từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến việc khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam, sức mạnh đoàn kết dân tộc,..

 • Xây dựng nền tư pháp đảm bảo yêu cầu liêm chính

  (ĐHXIII) -  Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) nhấn mạnh: Điểm rất mới mà dự thảo lần này nêu, đó là lần đầu tiên trong nghị quyết của Đảng đề cập nội dung: Xây dựng nền tư pháp đảm bảo yêu cầu liêm chính.

 • Nhiều ý kiến tâm huyết từ kiều bào

  (ĐHXIII) – Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, trong đó có cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng thể hiện được sự cởi mở, tinh thần phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước cho các năm tới.

 • Đồng Nai: Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện

  (ĐHXIII) – Nhằm đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

 • Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng

  (ĐHXIII) - Phát biểu trong phiên thảo luận Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng tưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ…

 • Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) - TS. Nguyễn Văn Quyết công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bài viết góp ý vào Dự thảo Văn kiện về chủ đề của Đại hội XIII. Chúng tôi xin đăng toàn văn bài góp ý này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9