Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Phó Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị
(Ảnh: Khánh Linh)

Ở trong nước, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu kiều bào đã trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết.

Ở ngoài nước, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các Cơ quan đại diện Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của kiều bào thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức Hội nghị, Tọa đàm kết hợp trực tiếp và trực tuyến; đăng tải Dự thảo văn kiện trên trang web của Cơ quan đại diện hoặc gửi Dự thảo tới các hội đoàn của người Việt ở sở tại và tiếp nhận ý kiến đóng góp của kiều bào qua đường bưu điện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì rất nhiều nội dung có liên quan đến kiều bào đã được đưa vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó đặc biệt là về tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong 10 năm tới”.

Đồng chí Lương Thanh Nghị chỉ rõ: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về hoạt động đối ngoại, có đề cập đến việc đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một điểm rất mới.

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại. Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh... Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ghi cụ thể: Thực thi hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ, khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt trong công tác nghiên cứu khoa học xã hội. Tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học đầu ngành. Xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tính đến nay, theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), kiều bào thuộc nhiều đối tượng, tầng lớp như chuyên gia, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, người lao động... tại một số nước như: Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Australia, Mỹ, Canada, Đức, Ba Lan, Ukraina, Đan Mạch, Nauy, Belarus, Algeria, Angola... đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào Dự thảo văn kiện.

Nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá cao và thể hiện sự đồng tình với nội dung Dự thảo. Các ý kiến cho rằng, Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có tính kế thừa, phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 năm qua, cũng như sau gần 35 năm đổi mới. Các ý kiến đóng góp tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kiều bào đánh giá cao Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong nước đã quan tâm, ghi nhận đóng góp của cộng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian tới cần phát huy tối đa nguồn lực khoa học nghệ của kiều bào góp phần vào công cuộc phát triển và xây dựng đất nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: “Trong thời gian vừa qua, công tác đối với NVNONN cũng đã tập trung theo hướng mà Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề cập”.

Theo đồng chí Lương Thanh Nghị, việc lấy ý kiến được các hội đoàn, các tổ chức dành cho người Việt ở nước ngoài và bà con kiều bào ta hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, xác đáng và đầy trách nhiệm. Đặc biệt, bà đề cập đến việc làm sao để chúng ta có những chính sách phù hợp nhằm thu hút đội ngũ trí thức trẻ, vì đó chính là tương lai của Việt Nam. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của những người con sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc./.

Phản hồi

Các tin khác