Lai Châu: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Hải)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Hải).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Chí Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội và trưởng, phó ban các tổ chức đoàn thể tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các nội dung: Chủ đề dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo các văn kiện được công bố để lấy ý kiến như: dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030), dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Tại Hội nghị đã có 41 lượt ý kiến trực tiếp và một số ý kiến bằng văn bản, các ý kiến đóng góp đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ đề Đại hội và khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học, bao trùm nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng ta từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến việc khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam, sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường không chịu khuất phục trước mọi khó khăn; đồng thời đánh giá cao những điểm mới trong dự thảo lần này, như đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên trước tiên; nhấn mạnh tính cầm quyền của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phân tích làm sâu sắc thêm, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số vấn đề, khía cạnh trực tiếp liên quan đến xây dựng và bảo vệ tổ quốc, an sinh xã hội; phân tích những vấn đề mới đã được đưa vào dự thảo. Đặc biệt là các ý kiến liên quan đến kết quả cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý theo dõi đảng viên nơi cư trú; chính sách nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, đảm bảo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Các đại biểu cũng cho rằng, các văn kiện cần bổ sung vào kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém như: Tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên; một số cấp ủy đảng chưa tạo điều kiện để MTTQ đặt hòm thư góp ý nơi công sở cho cán bộ, đảng viên; xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ công chức không tự giác kê khai tài sản cá nhân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cần bổ sung việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên. Xem xét, nhận định và dự báo rõ hơn về những nguy cơ, tình hình dịch bệnh, thiên tai trong 5 năm tới vì qua đại dịch COVID-19 và tình hình lũ lụt ở miền Trung thời gian qua cho thấy, tình hình thiên tai dịch bệnh rất phức tạp. Bổ sung giải pháp tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp và nhiều vấn đề liên quan đến định hướng phát triển giáo dục đào tạo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tham gia tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để gửi về các cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”./.

Phản hồi

Các tin khác