• Cộng đồng người Việt tại Lào đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện

  (ĐHXIII) – Ngày 11/11, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc họp trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt tại Lào vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Nói phải đi đôi với làm trong thực hiện nghị quyết

  (ĐHXIII) - Những ý kiến đóng góp phản ánh được sự quan tâm, hiểu biết của mỗi người với những sự kiện lớn của đất nước dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và khát vọng của mỗi cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Thanh Hóa: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

  (ĐHXIII) – Đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến của cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều có nhận định chung là văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục chặt chẽ, nội dung cụ thể, khoa học.

 • Cần đánh giá cụ thể hơn về kết quả phòng, chống tham nhũng

  (ĐHXIII) – Tại Quảng Ninh, các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đều cho rằng, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, kế thừa và phát triển, đồng thời có nhiều điểm mới, mang tính đột phá và có tầm nhìn chiến lược.

 • Cần có giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ

  (ĐHXIII) – Nhiều đề xuất nhằm phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, đảm bảo những nhiệm vụ chính trị cũng như an sinh xã hội đã được các đại biểu Quốc hội góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII. Đặc biệt, các giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ cống hiến cho đất nước được nhiều đại biểu đề xuất, kiến nghị. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên đã ghi lại những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về vấn đề trên.

 • Quảng Ninh tích cực lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội

  (ĐHXIII) – Để triển khai hiệu quả, chất lượng việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

 • Thêm tiếng nói, góc nhìn của thế hệ trẻ đóng góp dự thảo các Văn kiện của Đảng

  (ĐHXIII) -  Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã góp thêm tiếng nói, góc nhìn của thế hệ trẻ đóng góp cho các dự thảo các Văn kiện; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  (ĐHXIII) – Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, đảng viên tại tỉnh Hải Dương đã thể hiện trách nhiệm của mình thông qua việc phân tích, đánh giá, bổ sung ý kiến góp ý, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện.

 • Góp ý Văn kiện Đại hội: Nhiều ý kiến tâm huyết từ nghị trường Quốc hội

  (ĐHXIII) – Góp ý các dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội đã đóng góp những ý kiến tâm huyết và khẳng định, dự thảo các Văn kiện thể hiện khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước ta, nhằm đưa đất nước lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

 • Cân nhắc chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2026

  (ĐHXIII) – “Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5%-7% cần cân nhắc, tính toán cho phù hợp với điều kiện thực tế” - đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 trình Đại hội XIII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9