Cao Lãnh thực hiện 5/12 chỉ tiêu kế hoạch
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: dongthap.gov)

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: dongthap.gov)

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả bước đầu các nhiệm vụ đặt ra. Ước 6 tháng đầu năm nay, huyện có 5/12 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 60% - 100% như: diện tích lúa liên kết sản xuất và tiêu thụ; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế... Địa phương đang tập trung thực hiện 7/12 chỉ tiêu còn lại.


Đến nay, 17/17 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh quan tâm lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên và việc khắc phục tình trạng đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy cơ sở triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ luôn bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh.  Đồng thời, yêu cầu Huyện uỷ Cao Lãnh cần đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục quan tâm công tác tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung Nghị quyết, từ đó có chuyển biến tích cực về hành động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, cần nâng cao vai trò lãnh đạo và hỗ trợ của chính quyền để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế ...

Trước đó, Đoàn công tác làm việc với Đảng uỷ xã Nhị Mỹ và thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Phản hồi

Các tin khác