Chú trọng bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh tại cơ sở

Đến nay, công an các địa phương đã tổ chức hơn 300 lớp bồi dưỡng cho hơn 3 vạn lượt cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Ảnh tapchilyluan.vn

Cùng với việc sắp xếp, bố trí tổ chức lực lượng, công tác bồi dưỡng công an xã chính quy cũng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm và luôn coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm giúp cho lực lượng ngày càng lớn mạnh và phát triển về nhận thức chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình hiện nay.

Qua các khóa bồi dưỡng, học viên là cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ, chất lượng hoạt động chuyên môn, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng trình tự của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn từ Bộ Công an đến công an các địa phương thông qua các chương trình, kế hoạch... Thực hiện phân công, phân cấp về thẩm quyền gắn với trách nhiệm của thủ trưởng công an các cấp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Công tác bồi dưỡng cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn phải gắn với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của mỗi công an địa phương. Phải đa dạng các loại hình bồi dưỡng như tăng cường thảo luận các vấn đề công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu, gắn học lý thuyết với thực hành; đồng thời giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa công an các địa phương…

Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình tham gia bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn; gắn kết chính sách bồi dưỡng cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn với các nội dung khác trong công tác cán bộ như quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng...; có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ công an chính quy ở địa bàn xã, phường, thị trấn để họ phát huy khả năng công tác chuyên môn và tạo dựng phong trào học tập ở địa bàn cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác