Quảng Ninh: Tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, cùng các thành viên BCĐ, UBBC tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 13 địa phương và 177 xã, phường, thị trấn.

Thành công tốt đẹp trên mọi phương diện

Đánh giá tại Hội nghị, UBBC các cấp đều khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của toàn dân. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, với nhiệm vụ thường trực là phải giữ vững thành quả phòng, chống dịch, giữ địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, trong khu vực và trong nước, nhất là tại một số địa phương giáp ranh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khái quát về những điểm nổi bật của cuộc bầu cử, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, khẳng định có 6 điểm nổi bật.

Thứ nhất, cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, toàn thể nhân dân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95% (thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây); nhiều đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%: 1.340/1.438 khu vực bỏ phiếu, bằng 93,19% (nhiệm kỳ trước là 81,42%), 133/177 xã, phường, thị trấn, bằng 75,14% (nhiệm kỳ trước là 50,54%), 4/13 huyện, thị xã, thành phố, bằng 30,77% (nhiệm kỳ trước là 7,14%) thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử nhưng đồng thời cũng cho thấy cử tri, nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn vào người đại diện của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ hai, cuộc bầu cử đã thực sự phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, ở mỗi bước hiệp thương Quảng Ninh đều có tỷ lệ cơ cấu cao hơn so với quy định của Trung ương và thuộc nhóm địa phương cao nhất cả nước. Sau hiệp thương lần thứ nhất, số dư bình quân của cấp tỉnh là 4,32 lần, của cấp huyện là 3,26 lần, cấp xã là 3,18 lần; sau hiệp thương lần thứ hai, số dư bình quân của cấp tỉnh là 2,5 lần, của cấp huyện là 2,19 lần, cấp xã là 2,23 lần. Việc đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng (đơn thư kiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử không đáng kể, riêng Huyện Ba Chẽ, Bình Liêu không có đơn thư); tổ chức vận động bầu cử (thực hiện công khai rộng rãi chương trình hành động của các ứng cử viên); đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Thứ ba, kết quả bầu cử đạt được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra, bầu đủ, bầu đúng và bầu trúng, bầu tập trung một lần đủ 8 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 420 đại biểu cấp huyện; 176/177 xã, phường, thị trấn bầu đủ đại biểu (duy nhất 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã); không chỉ bảo đảm cơ cấu thành phần đúng quy định, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, mà còn nâng cao chất lượng những người ứng cử (về trình độ chuyên môn trên đại học so với cả nước, đối với ứng cử HĐND cấp tỉnh có tỷ lệ đạt 60%, đứng thứ 7; đối với ứng cử HĐND cấp huyện có tỷ lệ đạt 39%, đứng thứ 2, đối với ứng cử HĐND cấp xã có tỷ lệ đạt 4,7%, đứng thứ 4) và mặt bằng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của những người trúng cử cao nhất trong 4 nhiệm kỳ gần đây. Đây chính là nền tảng rất cơ bản để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Thứ tư, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ở mức cao nhất, tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ tình huống đột xuất, bất ngờ nào xảy ra, đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm địa bàn an toàn; ở từng khu vực bỏ phiếu cũng như trên phạm vi toàn tỉnh chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước và các tỉnh giáp ranh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Thứ năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử có nhiều đổi mới, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; luôn có sự tích cực, chủ động trong chuẩn bị các nội dung theo đúng quy định của Luật và sát với thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo sự cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng pháp luật, các nội dung công việc tỉnh đều chủ động triển khai sớm hơn so với Luật định để có thời gian xử lý các vấn đề nảy sinh.

Thứ sáu, ngày bầu cử 23/5 đã thực sự là ngày hội của non sông trên Đất mỏ anh hùng - vùng địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc trong niềm hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của hàng triệu cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, trực tiếp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Niềm tin của nhân dân đảm bảo chắc chắn thành công của cuộc bầu cử

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân thành công của cuộc bầu cử. Đúc rút lại, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, cho rằng, trong 6 nguyên nhân làm nên thành công rất tốt đẹp toàn diện của cuộc bầu cử thì sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử. Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể, đến tận cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử.

Quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, bảo đảm mở rộng dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, bài bản, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất, tập trung cao, được cử tri, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Các cấp, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết, có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử, nhất là phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể nảy sinh.

Có những giải pháp sáng tạo, mô hình mới trong chỉ đạo, triển khai các nội dung công việc cuộc bầu cử (phân chia các bước, chủ động đẩy sớm tiến độ hơn so với thời gian luật định để có khoảng thời gian dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để giữ được địa bàn an toàn trong ngày bầu cử; thiết lập Trung tâm điều hành của Ban chỉ đạo, UBBC các cấp trong ngày bầu cử; cơ chế phân công, giao trách nhiệm nắm địa bàn.

6 bài học kinh nghiệm quý từ Quảng Ninh

Phân tích bối cảnh tình hình thực tiễn chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm quý giá cần rút ra. Đó là:

Thứ nhất, sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết là trong lãnh đạo các cấp, các ngành; sự đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ và của tỉnh Quảng Ninh; sự nêu gương của cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, sâu sát của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm sự đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế. Quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi, tập huấn kỹ càng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết tâm; coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn để vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả.

Thứ ba, việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện quy định, vừa đảm bảo cơ cấu, thành phần vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảo năng lực, phẩm chất, uy tín thực tế; tiến hành từng bước, từng vòng, từng khâu thận trọng, công phu, làm đến đâu chắc đến đó tạo ra sự đồng thuận cao nhất, bảo đảm mở rộng dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Phải phát huy dân chủ, phát huy chủ thể "làm chủ" của nhân dân trong cuộc bầu cử; huy động nhân dân tham gia các tổ bầu cử, tham gia nhận xét, giới thiệu đại biểu ứng cử; tiếp xúc đại biểu ứng cử, tham gia quyền bầu cử... Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thứ tư, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trang trạng thái bình thường mới”, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảm đảm an toàn trật tự và an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của người dân phải là một nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, đây chính là yếu tố chính tạo nên sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Thứ năm, chủ động, tập trung thực hiện đầy đủ các công việc, lưu ý đến từng việc nhỏ nhất, từng tình huống, có phương án, kế hoạch rõ ràng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bất cứ việc nào, từ việc phân chia đơn vị bầu cử; phân khúc giai đoạn tuyên truyền; tổ chức thông tin về tiểu sử ứng cử viên...

Thứ sáu, lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm về bầu cử tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, đồng thời quan tâm làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử, đặc biệt là Tổ bầu cử.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trân trọng cảm ơn nhân dân các dân tộc và cử tri toàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia bầu cử bằng tất cả quyền và nghĩa vụ công dân, bằng chính tấm lòng, sự gắn bó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, chế độ, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 góp phần quan trọng để cuộc bầu cử thành công.

Chỉ đạo các công việc sau bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu, các cấp, các ngành cần khẩn trương, tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức thành công Kỳ họp thứ 1 của HĐND các cấp để kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương các cấp sau cuộc bầu cử, nhất là bám sát phương án nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng các cấp để tập trung chuẩn bị thật kỹ phương án nhân sự theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ổn định và phát triển KT-XH, hoàn thành cao nhất mục tiêu kép của năm 2021; tích cực chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND khóa mới, trọng tâm về kinh tế - xã hội với những quyết sách để thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.

Mỗi đại biểu cần xác định rõ công việc sẽ phải làm, bằng hành động cụ thể, quyết liệt, nói đi đôi với làm để thực hiện những điều đã hứa, giữ trọn niềm tin trong nhân dân, nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị và lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, của nhân dân.

UBBC tỉnh, các cấp có trách nhiệm tập hợp, lưu trữ đầy đủ, khoa học làm tài liệu khai thác giúp cho công tác bầu cử nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn.

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 211 tập thể, 269 cá nhân.

 

Phản hồi

Các tin khác