Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình địa phương, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác QS, QP địa phương; gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP-AN. Tích cực tham gia phối hợp cùng các địa phương và các ngành liên quan duy trì lực lượng quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở và các chốt phòng dịch COVID-19 ở địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kịch bản, địa điểm cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh; góp phần giữ vững địa bàn an toàn.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Bầu cử; thực hiện đúng quy trình các khâu, các bước trong chuẩn bị và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cán bộ quân sự trúng cử HĐND các cấp với số phiếu tín nhiệm cao. Tham gia cùng các ngành, địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn và thành công cho cuộc bầu cử. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng tốt; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy được phát huy toàn diện trên các lĩnh vực. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó nhấn mạnh khó khăn thách thức trước dịch, bệnh Covid-19; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đánh giá ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch và góp phần phát triển KT-XH. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nắm chắc tình hình biên giới, biển, nội địa; phối hợp xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nắm, quản lý tình hình tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Quan tâm phối hợp cùng với địa phương thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong LLVT và nhân dân trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Đặc biệt cần làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, có những chủ trương, giải pháp sát thực để lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ kịp thời toàn bộ chủ trương nghị quyết của cấp trên, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết tâm, quyết liệt và đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tham mưu nhiệm vụ lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, địa phương của Đảng ủy Quân sự tỉnh. LLVT tỉnh đã luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, có đóng góp rất tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: LLVT phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trên tuyến đầu, thực hiện bằng được chiến lược “5K + Truyền thông + Vắc xin + Công nghệ” trong phòng, chống dịch bệnh, nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, giữ vững địa bàn an toàn, không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; gắn phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN; tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, tăng cường dự báo, nắm bắt chính xác, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, góp phần giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH của địa phương. Cùng với đó, tham mưu quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng mục đích, hiệu quả.

Đảng ủy Quân tự tỉnh tiếp tục tham mưu cụ thể hóa chương trình hành động của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, tỉnh, nhất là Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống về an ninh chính trị, trật tự ATXH, bảo vệ đơn vị, địa phương; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 (khóa XII); phát huy tính nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình của các cán bộ, đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, thế trận lòng dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc...

Phản hồi

Các tin khác