Đức Linh (Bình Thuận): Bám sát chỉ đạo, đảm bảo dân chủ trong bầu cử

Trung tâm huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Ông Bùi Mười – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo về công tác bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã ban hành trên 20 văn bản thông báo, hướng dẫn, kế hoạch, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu hiệp thương và phục vụ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần 1, huyện đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 35, số người được giới thiệu ứng cử tối thiểu là 55, tối đa là 62. Ngày 16/3, huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Tại hội nghị hiệp thương lần 2 có 4 ứng cử viên có đơn rút hồ sơ. Như vậy, số người được giới thiệu ứng cử hiện còn 58. Đến nay, huyện đã lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đang phối hợp với UBND cùng cấp lấy ý kiến nơi cư trú của 58 ứng cử viên.

 Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh, khó khăn lớn nhất của huyện hiện nay là nhân sự làm công tác bầu cử, vì khoảng một nửa số Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã mới nhận công tác từ vị trí khác chuyển sang. Do đó việc tiếp nhận, triển khai các bước công việc phục vụ bầu cử ở cấp xã có nơi còn lúng túng. Vì nhiều lý do khác nhau, nên việc huy động cử tri tham gia các cuộc họp tại các xã, thị trấn chỉ đảm bảo số lượng quy định chứ chưa đông đảo. Dự kiến, ngày 16/4, Đức Linh sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3. Sau lần hiệp thương này, huyện sẽ lập danh sách chính thức 55 ứng cử viên để niêm yết, bầu 35 đại biểu.

 Như vậy về bầu cử, Đức Linh sẽ đảm bảo trình tự, thời gian, thủ tục, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thời gian này có sớm hơn theo quy định nhưng sẽ giúp huyện chủ động để trong trường hợp có sai sót, huyện sẽ kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Hiện nay, huyện đã ra quyết định thành lập các đoàn giám sát ở cơ sở, riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thành lập 2 đoàn giám sát, mỗi đoàn sẽ kiểm tra tại 6 xã, thị trấn. “Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn cụ thể, thường xuyên tập huấn công tác bầu cử. Phổ biến đầy đủ, hỗ trợ tối đa để các địa phương triển khai với quyết tâm thực hiện đảm bảo các quy trình, quy định trong quá trình tổ chức về bầu cử. Huyện yêu cầu đề ra mục tiêu quá trình hiệp thương phải đảm bảo dân chủ, chất lượng, tuyệt đối không để sai sót, đáp ứng đúng thời gian đã định” - ông Bùi Mười cho biết thêm./..

Phản hồi

Các tin khác