HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ xem xét, thông qua 2 báo cáo của UBND tỉnh
Trung tâm thành phố Bắc Kạn (Ảnh minh họa: Báo tin tức)

Trung tâm thành phố Bắc Kạn (Ảnh minh họa: Báo Tin tức)

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Thông báo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ tháng 4 năm 2021 HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp trên sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 19 - 20/4/2021.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 2 báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Báo cáo tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bố sung năm 2021; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp 18 HĐND tỉnh khóa IX.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 5 Tờ trình dự thảo nghị quyết:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đon vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 2);

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và quy định một số chế dộ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Báo cáo, Tờ trình gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 30/3/2021; Báo cáo, Tờ trình gửi đại biểu HĐND trước ngày 12/4/2021./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất