Long An thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2021 là 9.563 tỉ đồng (Ảnh: Báo Long An)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2021 là 9.563 tỉ đồng (Ảnh: Báo Long An)

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo từ đầu năm, đạt kết quả tốt, hoạt động tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2021 là 9.563 tỉ đồng, đạt 63,05% so với dự toán Trung ương, đạt 61,37% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 40,06% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 7.587 tỉ đồng, đạt 62,35% so dự toán Trung ương, đạt 60,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 32,07% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác chi ngân sách cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/5/2021 là 5.038 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh triển khai thực hiện tốt giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn. Nguồn vốn huy động đạt 78.965 tỉ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 89.667 tỉ, tăng 9,41% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 0,63% (theo định hướng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 3%).

Thời gian qua, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Long An thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, chủ trương, đẩy mạnh giải pháp xúc tiến, kêu gọi các đơn vị về đầu tư trên địa bàn. Lũy kế 5 tháng năm 2021, thành lập mới 726 doanh nghiệp, với tổng số vốn 11.695 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 30,3% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 25,9% về vốn đăng ký.

Riêng tháng 5/2021, có 132 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.034 tỉ đồng, tăng 12,8% về số doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 148 doanh nghiệp, tăng 71% so với cùng kỳ.

Phản hồi

Các tin khác