Luôn gương mẫu, tiên phong, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

Phụ nữ các tổ, nhóm, hội thực hiện có hiệu quả mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất”. Ảnh: CHÍ BẢO

Trong thời gian qua, tại Sóc Trăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) đã triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, các cấp hội. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức hội không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cụ thể các nội dung vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị để thực hiện, thường các chuyên đề được xây dựng bằng hình thức hỏi - đáp triển khai đến 100% chi hội. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các hoạt động gắn với nội dung 4 tiêu chí “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để mỗi hội viên, phụ nữ tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức. Học Bác từ những việc nhỏ nhất đồng thời áp dụng vào ngay trong cuộc sống, công việc hàng ngày. Các hội viên đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống.

100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan chuyên trách hội LHPN các cấp đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm. Đồng thời, Đảng đoàn còn chỉ đạo đưa kết quả học tập vào các tiêu chí thi đua của cơ quan để làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên và công chức cuối năm...

Tính đến nay, các cấp hội đã triển khai cho hơn 95% hội viên xây dựng mô hình “làm theo” Bác hiệu quả thể hiện theo từng phần việc (thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ở 109 cơ sở hội, 775 chi hội đều có mô hình làm theo Bác). Bình quân mỗi huyện, thị xã, thành phố tiết kiệm tiền mặt từ 30 - 65 triệu đồng; riêng mô hình tiết kiệm gạo trên 45 tấn, giúp cho 3.200 chị có hoàn cảnh khó khăn; mô hình tiết kiệm nước hơn 28.085m3, tiết kiệm điện trên 81.402kW.

Điều đáng ghi nhận, học tập theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ phụ nữ đã gương mẫu, tiên phong, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đoàn kết thống nhất trong nội bộ và xây dựng ý thức gần gũi với cộng đồng khi đi công tác. Qua đó, các cấp hội đã xây dựng nhiều gương “người tốt việc tốt” và các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Theo đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chuyên đề năm 2021 của đơn vị là “Nâng cao đạo đức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Hội LHPN tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trên cơ sở các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong các năm qua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, cấp ủy sẽ phối hợp lãnh đạo cơ quan lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan, xác định nội dung công việc cụ thể của chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện. Chi bộ sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung của chỉ thị, các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, có giám sát đánh giá để kịp thời khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức làm việc tốt, tận tụy, trung thực; phát động trong các cấp hội tiếp tục thực hiện.

Đồng thời, hàng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ sẽ chọn lọc nội dung triển khai và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện nội dung cam kết theo chức năng, nhiệm vụ gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Xem việc đăng ký và kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm./.

Phản hồi

Các tin khác