Nâng cao chất lượng cán bộ đi công tác, làm việc tại cơ sở

Cán bộ, công chức huyện cùng bà con xã Bản Vược (huyện Bát Xát) làm đường giao thông nông thôn.

Ngày 20/3/2014, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định số 19-Q/TU về “cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở” (gọi tắt là Quy định số 19). Sau 7 năm triển khai thực hiện toàn tỉnh đã có hơn 9.530 lượt cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương; cán bộ, công chức trong quy hoạch trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh, huyện đã đi cơ sở tương ứng với số đạt trên 95,3 nghìn lượt. Trong đó, cá biệt có cán bộ, công chức đạt số ngày đi cơ sở trong năm (theo quy định 36 ngày/năm) nhiều hơn số ngày quy định.

Để triển khai có hiệu quả Quy định số 19, các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai đến đảng viên, cán  bộ, công chức về chế độ đi cơ sở. Theo đó, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức đi cơ sở. Hằng tháng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, thông báo lịch phân công cán bộ, công chức đi làm việc, dự hội nghị theo địa bàn các xã của các huyện, thành phố được giao theo dõi về công tác chuyên môn, xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ các xã nghèo trong tỉnh. 

Đặc biệt, các cấp ủy đảng trực thuộc đã cụ thể hóa và ra quyết định phân công cơ quan tham mưu giúp việc cùng cấp đi dự sinh hoạt chi bộ theo quy định; đơn cử Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh… ban hành kế hoạch ngay từ tháng 4/2014. Đồng thời, sau Đại hội Đảng cấp huyện, thành phố (năm 2015), cấp ủy cấp huyện, thành phố đã ban hành quyết định phân công cấp ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức công tác và làm việc tại cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung quy định, sắp xếp thời gian và phân công cán bộ, công chức trong cơ quan đi công tác, làm vệc dự sinh hoạt chi bộ tại sơ cở theo quy định.

Thực tế cho thấy, qua việc đi cơ sở, cán bộ, công chức đã hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có ý thức quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đánh của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bên cạnh đó, chính những cán bộ, công chức được phân công phụ trách cơ sở đã tham dự các hội nghị, các buổi làm việc với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th ở cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đồng chí Đinh Văn Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh, thực hiện Quy định số 19 của Tỉnh ủy Lào Cai, trong 7 năm qua, Sở đã có 5.700 lượt cán bộ, công chức đi cơ sở, tập trung vào các nội dung về kiểm tra, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững theo các giai đoạn của tỉnh Lào Cai gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề trên địa bàn, chính sách lao động, việc làm, bảo trợ xã hội…Cán bộ, công cức đi cơ sở đã trao đổi, lắng nghe phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc; đồng thời phối hợp chỉ đạo các Phòng Lao động – TBXH tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Kết quả trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 34,5% năm 2016 xuống còn 8,2% năm 2020, bình quân giảm 5,17%/năm.

Điểm đáng quan tâm là sau mỗi đợt công tác, làm việc tại cơ sở; hầu hết cán bộ, công chức đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, nhiều đồng chí có những ý kiến, tham mưu đề xuất kịp thời, phù hợp, từ đó tham mưu cho tỉnh, huyện tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, là cầu nối cho cơ sở với cấp tỉnh, huyện. Cũng chính từ những đề xuất, kiến nghị của các cấp, các ngành (tổng hợp từ những khó khăn, vướng mắc mà các sở, ngành, địa phương nắm bắt được ở cơ sở) và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tỉnh Lào Cai đã chủ trương đẩy mạnh thực hiện phân cấp, đổi mới và sản phẩm mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện 16 phân cấp, 16 đổi mới và sản phẩm mới giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Song hành cùng với việc cán bộ, công chức đi làm việc, công tác cơ sở; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng các quyết định, kế hoạch thực hiện phân công cán bộ, công chức dự sinh hoạt chi bộ tại các địa bàn được phân công phụ trách. Theo đó, đội ngũ này đã tham dự các hội nghị, các buổi làm việc với cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở; nắm bắt, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thôn, tổ dân phố chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; chỉ đạo, hướng dẫn thư hiện nghiệp vụ công tác Đảng, đưa ra những giải pháp hiệu quả đối với công tác lãnh đạo của chi bộ; đồng thời trực tiếp giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua báo cáo, sổ ghi nghị quyết sinh hoạt, sổ tay đảng viên, phỏng vấn đảng viên… Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp tỉnh, huyện đã tham gia dựtrên 9.100 buổi sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố, đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Công tác chăm sóc giống cây tại thôn Vạch, xã Cam Đường, TP Lào Cai

Từ khi thực hiện Quy định số 19 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 16.700 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên trên 50.500 đảng viên. Đặc biệt, năm 2020, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, việc thường xuyên dự sinh hoạt và làm việc tại cơ sở đã góp phần rất lớn trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, toàn tỉnh đãbầu được 7.547 cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định (trong đó có 4.019 cấp ủy viên ở cac chi bộ thôn, tổ dân phố).

Thực tế tại huyện Bát Xát, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Trung Triều cho biết, ngay sau khi có Quy định số 19 của Tỉnh ủy; Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị của huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ công chức theo dõi nắm bắt cơ cơ sở gắn với thực hiện chuyên môn của ngành, cơ quan đơn vị; tham dự các hội nghị, các buổi làm việc của cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố; tiếp xúc đối thoại với nhân dân để nắm tình hình, nghiên cứu tham mưu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và tinh thân cho nhân dân; hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ khi thực hiện quy định cán bộ, công chức đi làm việc tại cơ sở, toàn huyện đã có trên 13.300 lượt cán bộ, công chức xuống cơ sở và 804 buổi dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở; qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; trong 7 năm qua toàn huyện đã kết nạp 1.819 đảng viên mới (trong đó có 784 đảng viên kết nạp tại thôn, bản, tổ dân phố), 146/162 chi bộ thôn, bản có chi ủy, 8/20 xã thành thành xây dựng nông thôn mới.

Với định hướng chỉ đạo của tỉnh Lào Cai “Tập trung cho cơ sở”, thực tiễn sau 7 năm triển khai thực hiện quy định đi cơ sở và dự sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện đã giúp cho cấp trên nắm bắt được thêm thông tin, tình hình cơ sở; từ đó, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn cho cán bộ, công chức phục vụ tốt hơn trong công tác chuyên môn. Đồng thời, giúp cho cơ sở nắm bắt kịp thời những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, của huyện triển khai các nhiệm vụ hiệu quả hơn, góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được nâng cao năng lực điều hành công việc sát thực tiễn, nắm bắt được chiều hướng phát triển của cán bộ, công chức phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ phù hợp hơn.

Đồng thời, việc thực hiện quy định đi cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh về trách nhiệm đối với cơ sở, góp phần vào thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, XV đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác