Báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và gần 100 đại biểu đến từ Hội Nhà báo Việt Nam, hội nhà báo các tỉnh miền núi trung du phía Bắc và T.P Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống cần phải được hiểu một cách toàn diện là tuyên truyền về nghị quyết, việc triển khai nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án, các cuộc vận động, phong trào hành động, hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại...

Theo nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương không chỉ là đại diện của những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; mà còn có nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, trong đó có tuyên truyền Nghị quyết của Đảng.

Hội thảo báo chí các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020 lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ các địa phương đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị của đất nước. Khẳng định những thành quả cách mạng và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đưa đất nước ta tiếp tục phát triển đi lên. Đây cũng là dịp để đánh giá lại, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội Nhà báo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo nâng cao chất lượng tuyên truyền về đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ thực tiễn tuyên truyền ở cơ sở trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đấu tranh chống tiêu cực; phản bác các luận điệu sai trái của những thế lực thù địch...

Kết thúc hội thảo, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức Hội thảo nghiệp vụ hội nhà báo các tỉnh Miền núi phía Bắc và T.P Hà Nội lần thứ XVI./.

Phản hồi

Các tin khác