Ra mắt 3 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
3 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế)

3 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế)


3 ấn phẩm gồm: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Thừa Thiên Huế 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; sách "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam" và Đặc san "Văn hóa Huế".

Trong đó, Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Thừa Thiên Huế 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế biên soạn, xuất bản vào tháng 10/2020. Kỷ yếu dày 492 trang, gồm 54 bài viết của nhiều tác giả là các nhà khoa học, giảng viên đại học, các nhà quản lý văn hóa đến từ thành phố Hà Nội, Huế và một số địa phương khác đã tham gia cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, được tổ chức vào cuối tháng 8/2019 tại Thành phố Huế. Các bài viết này đã được biên tập và in thành sách, đóng bìa cứng, hình thức đẹp.

Đặc san "Văn hóa Huế", số 41 do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì biên soạn, xuất bản cuối tháng 9/2020. Đặc san bao gồm 53 bài viết cùng phần Tin tức hoạt động, Thơ và tranh minh họa, dày 256 trang. Nội dung các bài viết rất phong phú, trọng tâm phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ của ngành Văn hóa, thể thao trong Quý 2 và Quý 3 năm 2020, triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Thừa Thiên Huế, các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vào giữa tháng 10/2020, các bài nghiên cứu về lịch sử văn hóa Huế...

Sách "Huế kinh đô áo dài Việt Nam" do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, biên soạn và xuất bản vào tháng 10/2020. Sách gồm 330 trang, đóng bìa cứng, in đẹp với 15 bài viết. Nội dung các bài viết phản ánh lịch sử ra đời và phát triển của áo dài Huế; những nét đặc trưng và ý nghĩa của chiếc áo dài với tư cách là quốc phục của người Việt Nam; một số vấn đề xung quanh việc phục hồi, khai thác và phát huy giá trị của di sản áo dài đối với cố đô Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh hiện nay…

Các ấn phẩm sẽ được tặng các đại biểu Trung ương, bộ, ngành tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Phản hồi

Các tin khác