Cụm thi đua số IV ngành tòa án đẩy mạnh thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Ngày 23/10, Cụm thi đua số IV – Tòa án nhân dân (TAND) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Đầu năm thi đua 2020, trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND, Kế hoạch số 272/KH-CTĐ ngày 25/02/2020 của Cụm thi đua số IV, lãnh đạo đơn vị trong Cụm IV đã ban hành kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với việc duy trì tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, TAND hai cấp trong Cụm còn tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn theo chuyên đề nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất các vụ án quá hạn luật định, tập trung giải quyết án tồn đọng, án tạm đình chỉ, đẩy mạnh công tác hòa giải đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, các TAND trong cụm IV đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Cụm thi đua số IV ngành tòa án đẩy mạnh thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn.
            Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Trung.

Cụm thi đua số IV ngành tòa án đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Trung.

Năm 2020, cụm IV phát hiện giới thiệu 19 tập thể và 27 cá nhân điển hình đã được tuyên dương. Đây là, những tập thể có mô hình mới, cách làm hay, là những gương cá nhân điển hình tiêu biểu, có những hoạt động, việc làm thầm lặng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm yêu ngành yêu nghề, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực cho tập thể đơn vị công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của TAND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị trong cụm chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban cán sự Đảng và lãnh đạo trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tỷ lệ giải quyết các loại án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính rất thấp…

Trong năm 2021, cụm IV đề ra nhiếu giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua khen thưởng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua. Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng với các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của các Tòa án năm 2021... 

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số IV đã thống nhất đề nghị suy tôn Cờ thi đua Chính phủ cho TAND cấp tỉnh Bình Dương, TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), TAND huyện Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh).

Cụm thi đua số IV- TAND gồm 10 TAND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ. Tổng số biên chế hiện có 3.154 công chức, người lao động, trong đó có 1.841 thẩm phán; so với chỉ tiêu còn thiếu 329 biên chế.

Năm 2020, TAND các TAND cụm IV đã giải quyết 137.113/163.271 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 84%; tỷ lệ giải quyết tăng 10,2%.

Đối với các vụ án hình sự, tòa án trong cụm đã xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội; đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, án dư luận đặc biệt quan tâm, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương.

Về chất lượng giải quyết các loại án, số án bị hủy chung là 903 vụ, chiếm tỷ lệ 0,66%; số án bị sửa chung là 1.876,5 vụ, chiếm tỷ lệ 1,37%. Trong đó, án bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 593.5 vụ; chiếm tỷ lệ 0,43%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 18,5 vụ, tỷ lệ giảm 0,01%; án bị sửa do nguyên nhân chủ quan là 663.5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,48%, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 83.5 vụ, tỷ lệ giảm 0,09%. Toàn cụm đã hòa giải thành 59.565 vụ, đạt tỷ lệ so với án đã giải quyết là 52,1%.


Phản hồi

Các tin khác