Hưng Yên: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Liên hoan các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu lần thứ II chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vũ Huế

Tham gia liên hoan có trên 300 diễn viên, nhạc công quần chúng đến từ các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật tại 10 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Các câu lạc bộ mang đến liên hoan 36 tiết mục văn nghệ đặc sắc ở các thể loại như: Hát, múa, tiểu phẩm, hoạt cảnh. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành quả đổi mới về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phê phán những thói hư, tật xấu, hủ tục lạc hậu trong xã hội hiện đại. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc.

* Trước đó, ngày 17/10, thành phố Hưng Yên trọng thể tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (phường Lam Sơn) và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc của đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và quá trình trùng tu, tôn tạo ngôi đền.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (thành phố Hưng Yên) - công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Hưng Yên

Theo văn bia lưu tại Đình Cả, phường Lam Sơn, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân ở thôn Xích Đằng có từ giữa thế kỷ XVIII. Vào năm 1740, chúa Trịnh Doanh ra uy đánh giặc phương Nam, khi nghỉ chân ở bến đỗ trên sông, thì có mộng lành Quốc tổ báo trước cách đánh giặc nên bách chiến, bách thắng. Nhớ ơn công đức Quốc tổ, triều đình đã cho xây dựng đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân tại khu Xích Đằng, phường Lam Sơn ngày nay.

Trải qua thời gian, dưới tác động của thiên tai, chiến tranh tàn phá, ngôi đền cũ không còn. Để tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng vững chắc cho dân tộc Việt Nam, năm 2018, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân được khởi công phục dựng trên nền móng của ngôi đền cũ. Ngày 29/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-CTUBND công nhận đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây cũng là công trình văn hóa tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Triệu Việt Vương (huyện Khoái Châu) - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 .Nguồn: Báo Hưng Yên

 * Cùng ngày, huyện Khoái Châu tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Triệu Việt Vương và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch với thắng lợi của cuộc kháng chiến du kích chống quân xâm lược nhà Lương là một trong những trang sử vẻ vang và hào hùng, giúp nhà nước Vạn Xuân non trẻ do Lý Nam Đế sáng lập vượt qua biến cố lịch sử, tiếp tục giữ vững nền độc lập trong 30 năm. Ghi nhận công lao, cống hiến của Triệu Việt Vương, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ. Tuy nhiên, do chiến tranh nên ngôi đền bị phá hủy hoàn toàn. Năm 2018, huyện Khoái Châu cùng với nhân dân địa phương xây dựng ngôi đền mới trên nền ngôi đền cũ. Sau 2 năm, ngôi đền thờ Triệu Việt Vương được hoàn thành với diện tích trên 13 nghìn m2. Ngôi đền là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân trong vùng và là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau. Ngày 20/1/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-CTUBND về xếp hạng di tích đền thờ Triệu Việt Vương là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác