Đắk Nông: Xây dựng và hoàn thành tốt các chương trình kiểm tra, giám sát
 
Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy làm việc với đoàn khảo sát UBKT Trung ương. Ảnh: PT

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa bằng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể theo từng năm, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng cải tiến lề lối, phương pháp công tác, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới, nên đã rút ngắn đáng kể thời gian thẩm tra, xác minh, giải quyết vụ việc.

Mục tiêu quan trọng của việc kiểm tra, giám sát không phải chỉ là để tìm ra sai phạm mà điều đặc biệt có ý nghĩa hơn cả đó là nhằm thúc đẩy phát triển.

Năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và 258 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 18 đảng viên; huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy cấp huyện kỷ luật 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên; UBKT cấp huyện kỷ luật 53 đảng viên; đảng ủy cấp cơ sở và chi bộ kỷ luật 147 đảng viên. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 197; cảnh cáo 44; cách chức 7 và khai trừ ra khỏi Đảng 10 trường hợp.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng với quy định của Điều lệ Đảng, chủ trương của cấp ủy và sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó tập trung vào việc phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiện vi phạm; chỉ đạo tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm kiểm điểm nghiêm túc, tiến hành việc thu hồi kinh tế, và xử lý dứt điểm về công tác cán bộ kể cả kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể một cách đồng bộ. Công tác giải quyết đơn, thư tố cáo cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung đảng viên vi phạm tập trung ở các lĩnh vực: Chính sách dân số, kế hoạch hóa - gia đình; quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống…So với năm trước, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kỷ luật nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát nhân dân (4 đồng chí công an, 2 đồng chí viện kiểm sát và 1 đồng chí cán bộ tòa án); một số đồng chí liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp được xem xét kết luận, xử lý kịp thời, góp phần chung vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Hầu hết các tổ chức Đảng, đảng viên bị xem xét kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm của mình, không có khiếu kiện và chấp hành nghiêm. Một số trường hợp sau thời gian bị xử lý đã quyết tâm rèn luyện, tiến bộ... Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từng bước đã được khắc phục.

Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật đảng viên ở một số tổ chức còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc sợ ảnh hưởng đến thành tích của cơ quan, đơn vị; quy trình thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ. Vì vậy, để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trước hết phải nâng cao nhận thức từ cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Sự quan tâm của cấp ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho UBKT chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt, cấp ủy viên các cấp. Trong xem xét, xử lý kỷ luật phải bảo đảm tính nghiêm minh, có lý, có tình, tính thuyết phục cao và bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để kịp thời phòng ngừa, giáo dục, răn đe đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Mặt khác, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề; có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh và thực sự gương mẫu trong công tác và cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất