Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh. 

Ngày 31/12, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 21/10/2011 của BCH Đảng bộ Khối.

Báo cáo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh được chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Việc lãnh đạo quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương tới cơ sở nghiêm túc, kịp thời.

Các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình đề ra. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cũng lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được các hạn chế, yếu kém, chấn chỉnh được việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Trong năm, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 384 đảng viên, 71 tổ chức Đảng. Cấp uỷ các cấp và chi bộ đã giám sát 504 đảng viên, giám sát theo chuyên đề 74 tổ chức Đảng.

Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 21/10/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban hành Nghị quyết về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020-2025. Thường xuyên giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ cơ sở trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021...

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho 26 đảng viên, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 21/10/2011.

Phản hồi

Các tin khác