Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ninh phát động đợt thi đua cao điểm "Lập công, dâng Đảng"

Theo đó, thời gian đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/1/2021 đến ngày 3/2/2021. Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và các kỳ Đại hội của Đảng; ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bối cảnh, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của đất nước; ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần quyết tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ký kết thực hiện đợt thi đua cao điểm "Lập công, dâng Đảng". (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch chống phá đại hội Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt các tình huống trên địa bàn, nhất là dịp Tết Dương lịch và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống; tích cực, chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị tốt các chương trình: “Xuân biên cương, Tết hải đảo”, “Tết thắm tình quân dân”... và các hoạt động thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất