Làm theo Bác thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo
12

VKSND tỉnh họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. (Ảnh: H.L)

Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 53 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ ghép, bảo đảm sự phù hợp với công tác chuyên môn nghiệp vụ. Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, làm tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy VKSND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 5 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm, bảo đảm nội dung và tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%.

Sau các hội nghị học tập, Đảng ủy yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch gửi Đảng ủy để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và làm căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên và các chi bộ xây dựng bản đăng ký và cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các mặt công tác của đơn vị, nhất là công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm chấp hành tốt nguyên tắc hoạt động của ngành.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 được Đảng ủy quan tâm bằng nhiều hình thức, như gắn công tác tuyên truyền nội dung chỉ thị với các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và địa phương, thường xuyên thông tin tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Đặc biệt, Đảng bộ tích cực tuyên truyền qua các hội thi do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức như Hội thi tìm hiểu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng năm 2017; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2, năm 2018…

Bên cạnh đó, hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong tiêu chí quan trọng, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức và phân loại chi bộ, đảng viên nhằm bảo đảm khách quan, công bằng và nghiêm túc.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý; mỗi năm, chọn cử từ 50 đến 60 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; triển khai nghiên cứu, đưa vào ứng dụng 5 đề tài khoa học cấp tỉnh.

Đơn vị tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn, tọa đàm, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên tham dự hàng trăm phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới…

Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Phúc Trịnh Duy Tám cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 được chú trọng trong toàn Đảng bộ. Trong 5 năm, Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 4 lượt chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên thông qua việc phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ dự, theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi kết quả hằng năm, Đảng bộ đánh giá các chi bộ, đơn vị trực thuộc và đảng viên đều thực hiện tốt, không có tập thể, cá nhân nào vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức người cán bộ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05, Phó Bí thư Đảng ủy Trịnh Duy Tám cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của đơn vị. Đề cao vai trò của các phòng nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ với VKSND cấp huyện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tăng cường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thông qua cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của VKSND Tối cao và địa phương.

Mặt khác, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt bằng các hình thức như biểu dương tại các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát huy vai trò giám sát của tổ chức đoàn thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nhận thức đúng đắn và việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo được sự chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện tốt tinh thần nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Cũng nhờ đó, Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền, nhiều lượt cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND Tối cao.

Phản hồi

Các tin khác