Lào Cai: Việc học theo Bác tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Ngày 4/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả; các yêu cầu của Trung ương tiếp tục được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức 7 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 3.960 lượt cán bộ, đảng viên. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy và các kế hoạch hằng năm, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Toàn tỉnh đã tổ chức 3.618 hội nghị với 240.335 lượt đại biểu tham dự; đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm với hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong tỉnh Lào Cai đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng 8.240 chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện; thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xác định khâu đột phá, tạo sự chuyển biến cụ thể gắn với giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đẩy mạnh... Trong 5 năm, toàn tỉnh đã ghi danh 1.199 mô hình mới, tập thể điển hình và 2.322 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Những kết quả đạt được cần tiếp tục phát huy và quan tâm khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, thời gian tới, đồng chí Đặng Xuân Phong đề nghị cấp ủy các cấp, hệ thống chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới nội dung và cách thức triển khai; thực hiện với tinh thần tự giác, chủ động, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, tâm huyết, đạo đức.

Cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa thực hiện tốt 3 nội dung học – làm – nêu gương theo Bác, với 6 nhiệm vụ, đưa vào chương trình hành động, kế hoạch cụ thể những công việc hằng ngày của mình, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá triển khai thực hiện; nói ít, làm nhiều, hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, chủ động và tích cực phát hiện, tuyên truyền kịp thời gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã tổng kết, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng. Theo đó, diễn ra từ ngày 1/3/2021, Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành 3 đợt: Đợt 1 từ 10 giờ ngày 1/3 đến 10 giờ ngày 12/3; đợt 2 từ 10 giờ ngày 15/3 đến 10 giờ ngày 26/3; đợt 3 từ 10 giờ ngày 29/3 đến 10 giờ ngày 9/4.

Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đề án, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối tượng tham gia dự thi gồm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đối với học sinh phải từ 14 tuổi trở lên).

Kết thúc 3 đợt thi đã thu hút 191.868 lượt người tham gia thi với 5.959.758 lượt thi, trong đó có 50.893 lượt đảng viên tham gia. Ban Tổ chức đã công nhận và trao giải thưởng cho 21 cá nhân, 7 tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi.

Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi thực sự tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác