Nam Đàn: Phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới

Đó là đánh giá chung của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Nam Đàn (Nghệ An) về kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong vận động người dân trên địa bàn tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Cụ thể, về phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp; mạnh dạn áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, nâng cao hiệu quả trang trại sản xuất đa canh, chuyên canh, phát triển ngành nghề để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động để tăng thu nhập.

12

Mô hình trồng riềng tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn thu hút sự tham gia của nhiều hộ dân, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: BT)

Ðến nay, toàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình tập trung ruộng đất với tổng diện tích lớn, thu hút hàng nghìn hộ dân tham gia để sản xuất nông nghiệp sạch, liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Từ đây, đã có nhiều mô hình tiêu biểu giúp người dân nâng cao đời sống, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng như: Mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình trồng cây ăn quả nhà lưới,...

Đáng chú ý, để góp phần xây dựng Nông thôn mới, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong huyện tự nguyện hiến đất, phá dỡ bờ rào, ủng hộ tiền làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng. Theo kết quả tổng hợp trong 5 năm, tổng huy động để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện đạt trên 1.762 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 499 tỷ đồng, chiếm trên 28,32%. Ngoài ra Nhân dân còn hiến trên 140.681 m2 đất, đóng góp trên 155.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, từ năm 2018, trên cơ sở đề án của huyện về xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang khu dân cư. Đến nay, 100% nhà văn hóa xóm đã được chỉnh trang; xây dựng được trên 163km đường hoa; xây dựng trên 137 cụm cổ động trên các tuyến đường chính trong xã; bắt điện thắp sáng tập trung trên các tuyến đường trong khu dân cư....

Cùng với đó, trong 5 năm qua, MTTQ huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động Nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh; mỗi hộ có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn.

Đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn cho thấy, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho địa phương. Qua thời gian triển khai, đã trở thành một cuộc vận động lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, từng bước góp phần thay đổi diện mạo Bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện.

Đồng thời, có thể khẳng định, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Nam Đàn đã thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn, địa phương sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quyết định số 17 ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025”,…

Đi cùng với đó, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ cơ sở thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và nhân rộng các mô hình về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các phong trào khuyến học, xây dựng các mô hình học tập; vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế,…/.

 

Phản hồi

Các tin khác