Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa trong thời kỳ mới

Trong hai phiên làm việc, Đại hội đã lắng nghe tham luận của các hội viên về vấn đề sáng tác, hoạt động văn chương.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huệ nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã quan tâm vấn đề sáng tác và công bố hàng trăm tác phẩm văn học của hội viên, thúc đẩy sáng tạo về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, đời sống xã hội đương đại, tạo nên diện mạo văn học Thủ đô đa dạng, cá tính, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Hội cũng quan tâm đến các câu lạc bộ văn học, thành lập hai chi hội khu vực Hà Đông - Sơn Tây và Gia Lâm - Đông Anh - Sóc Sơn, tạo nên phong trào sáng tác rộng khắp, xây dựng nền tảng phát triển văn học chất lượng cao.

Ban chấp hành khóa mới Hội Nhà văn Hà Nội gồm 9 thành viên

Ban chấp hành khóa mới Hội Nhà văn Hà Nội gồm 9 thành viên

Hội Nhà văn Hà Nội gồm nhiều câu lạc bộ như Câu lạc bộ Văn học dịch, Câu lạc bộ thơ Tràng An, Câu lạc bộ Văn học trẻ trực thuộc Ban Nhà văn trẻ; các đơn vị trực thuộc Hội gồm 4 Ban chuyên môn (Ban Công tác hội viên, Ban sáng tác, Ban Nhà văn trẻ, Ban Nhà văn nữ), 4 Hội đồng nghệ thuật (Hội đồng Thơ, Hội đồng Văn xuôi, Hội đồng Lý luận phê bình, Hội đồng văn học dịch) và 2 Chi hội nhà văn khu vực: Chi hội nhà văn Hà Đông - Sơn Tây và Đông Anh - Sóc Sơn - Gia Lâm.

Với chủ đề: "Văn học Thủ đô với việc xây dựng văn hóa, con người Hà Nội trong thời kỳ mới", nhiệm kỳ mới, Hội Nhà văn Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức văn học có lý tưởng chính trị, lý tưởng nhân văn cao đẹp, tập hợp, đoàn kết tài năng.

Theo đó, Hội sẽ đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giải thưởng, tổ chức các cuộc thi văn học về đề tài Hà Nội, lập Quỹ sáng tác Hà Nội, thành lập Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Hà Nội, nâng cao chất lượng website, bồi dưỡng cây bút trẻ... Nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Văn học Thủ đô với việc xây dựng văn hóa, con người Hà Nội trong thời kỳ mới”, Hội Nhà văn Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức văn học có lý tưởng chính trị, lý tưởng nhân văn cao đẹp, tập hợp, đoàn kết tài năng.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Hội Nhà văn Hà Nội xác định sẽ quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học trong thời kỳ mới; cổ vũ hội viên sáng tạo những tác phẩm có chất lượng về tư tưởng, nghệ thuật, nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội; vận động xã hội hóa trong việc đầu tư sáng tác, công bố, xuất bản, phổ biến các tác phẩm văn học có giá trị; đẩy mạnh giao lưu quốc tế và phát triển đội ngũ trẻ.

Tại Đại hội đã bầu ra 9 hội viên vào Ban chấp hành khóa mới, gồm các nhà văn, nhà thơ: Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Thành Phong, Trần Gia Thái, Nguyễn Thị Mai, Y Ban, Trần Quang Quý, Nguyễn Linh Khiếu, Lê Cảnh Nhạc và Nguyễn Việt Chiến. Trong đó, Ban chấp hành đã bầu nhà thơ Trần Gia Thái (nguyên Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội khóa mới. Ba Phó Chủ tịch gồm các nhà văn, nhà thơ: Y Ban, Bùi Việt Mỹ, Lê Cảnh Nhạc.

Phản hồi

Các tin khác